DEVENTER - Familie Klunder, een vooraanstaande naam in de melkveehouderij in Deventer en haar omgeving, kondigt met plezier aan dat ze haar deuren zal openen voor een educatieve dag op het prachtige landgoed van IJssellandschap.

Het biologische melkveebedrij f Klunder staat bekend om haar toewij ding aan duurzaamheid, dierenwelzij n en het leveren van hoogwaardige biologische zuivel. Als lid van IJ ssellandschap, een organisatie die zich inzet voor het behoud en beheer van landgoederen en landerij en rond Deventer, is de familie Klunder verheugd om de lokale gemeenschap uit te nodigen voor een dag vol plezier en een kij kje op hun boerenerf. Op deze speciale dag zullen zowel kinderen als volwassenen te beleven en te leren hebben. Bezoekers krijgen de kans om een kijkje te nemen achter de schermen van een biologisch melkveebedrijf. Ze kunnen de boerderij dieren ontmoeten, leren over de biologische landbouwpraktijken en het belang van duurzaamheid in de voedselproductie ontdekken.

“We zij n verheugd om onze deuren te openen en mensen te laten kennismaken met ons biologische melkveebedrijf”, aldus de familie Klunder. “We geloven dat educatie een essentiële rol speelt in het bevorderen van duurzaamheid en het bewustzijn rond de herkomst van ons voedsel. We hopen dat deze dag een inspirerende en leerzame ervaring zal zij n voor iedereen die deelneemt.” Aldus de familie Klunder. De educatieve dag op het IJssellandschap landgoed, georganiseerd door het biologische melkveebedrijf Klunder, vindt plaats op 23 september ’23 van 10.00 tot 16.00 uur.