ZWOLLE - In veel regio’s zijn woningtekorten. Overijssel is daarin geen uitzondering. Vooral jongeren worden hierdoor hard geraakt. Ze blijven langer bij hun ouders wonen en zoeken hun uitvlucht in de particuliere huursector.


Het woningtekort wordt breed erkend. ABF Research schat het woningtekort in 2021 op 3,5% van de bestaande woningvoorraad in Nederland en 2,3% in Overijssel. Het woningtekort raakt niet iedereen even hard. Wie al een koophuis bezit, merkt er vaak niets van; veel woningeigenaren profiteren zelfs van de waardestijging van hun woning. Het woningtekort is vooral schrijnend voor de woningzoekers: (potentiële) starters en mensen die thuisloos rakendoor bijvoorbeeld beëindiging van een relatie.

Dit heeft ook gevolgen voor de woonsituatie van jongeren. Zo blijven steeds meer jongeren in Overijssel bij hun ouders wonen. Het percentage thuiswonenden in de leeftijdsgroep 20-25 jaar is in de laatste twintig jaar toegenomen van 51,3% tot 61,6%. In de leeftijdsgroepen 15-20 jaar en 25-30 jaar was de toename kleiner, maar ook aanzienlijk: respectievelijk van 90,9% naar 93,5% en van 16,3% naar 20,9%.


Lees het hele artikel in de Kennishub van Overijssel.