DEN NUL - Op woensdagmiddag 14 december houdt Stichting Doorpakken Salland van 16.00 tot 18,00 een sponsor event in Brasserie Op Duur aan de Rijksstraatweg 109 in Den Nul. Doel van de bijeenkomst is te laten zien welke prachtige projecten vanuit de Sallandse gemeenschap zijn opgepakt en om fondsen te werven voor nieuwe projecten.


Speciale verhalen
Een bonte mix van initiatieven die het afgelopen jaar zijn opgepakt. illustreert hoe je Salland economisch en sociaal-maatschappelijk leefbaar houdt. Een aantal bijzondere en succesvolle projecten wordt deze middag in de spotlights gezet. Zo presenteren Nieske Neimeijer van Nieske’s Erf, Ralph Mulders van de Compostbrigade en Maureen Fakkert van Kiek’N in de Kokk’N hun verhaal. Een andere speciale gast is Tamara Toering, gebiedsmanager van Salland Marketing.

Hoogtepunt
Een van de andere hoogtepunten van de middag is het overdragen van het succesvolle Sallandse vlag project aan MarketingOost. Daarna zal Joop van den Enk, voorzitter van tichting Doorpakken Salland, het nieuwe Noaber initiatief ‘Samen tafelen in Salland” toelichten. Een maandelijks terugkerende activiteit om verlichting te brengen voor iedereen die in deze moeilijke tijd onvermogend is om zelf een behoorlijk diner te organiseren.

Sponsors
Stichting Doorpakken Salland is in het leven geroepen om zowel bedrijfsmatige als sociaal-maatschappelijke initiatieven op weg te helpen. Het betreft ideeën die erop gericht zijn een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn, en dus de aan leefbaarheid in Salland. En dat doen we door te luisteren en het kosteloos inzetten van de experts uit ons netwerk. Aan bijzondere projecten leveren we zo nodig ook een financiële bijdrage. Om dit te kunnen doen zijn we aangewezen op sponsoring, donaties en giften van particulieren, gemeenten en het bedrijfsleven.

Welkom
Wil jij ook bijdragen om Salland en haar bewoners in de toekomst nog aantrekkelijker, gelukkiger, mooier, interessanter, duurzamer en slimmer te maken? Je kunt dat doen door een idee of initiatief aan te dragen of met een financiële bijdrage om interessante plannen voor Salland te helpen realiseren. Je bent daartoe van harte welkom bij ons event waarin initiatieven, inspiratie, innovatie en bekostiging centraal staan.
Mis deze bijeenkomst niet en geef je nu op! De toegang is gratis na aanmelding per mail via: info@doorpakkensalland.nl. Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij.