IJSSELLAND - Pleegzorg Dichtbij, begonnen als een pilot van kindgericht werven in de zorgregio Noord Veluwe Midden IJssel blijkt zo succesvol te zijn, dat Pactum dit inmiddels standaard mag aanbieden in de zorgregio en daarnaast in de samenwerking met Trias Jeugdhulp ook in IJsselland.

Als een kind (tijdelijk) niet of niet volledig thuis kan wonen, dan is een pleeggezin voor veel kinderen het beste alternatief. Een kind laten opgroeien in een gezinssituatie, in zijn of haar eigen woonomgeving, is het streven. In eerste instantie wordt binnen het eigen netwerk van een kind gekeken naar een geschikt pleeggezin. Wanneer dit niet lukt, wordt een bestandsgezin gezocht. Voor veel kinderen lukt dit, maar vanwege het tekort aan pleeggezinnen lang niet voor alle kinderen. Voor deze kinderen wordt vanuit Pleegzorg Dichtbij een pleeggezin gezocht. Vanuit Trias doen dat Liset Hertsenberg en Eva Koerhuis en vanuit Pactum Else Willems en Linda Manning.

“Bij kindgericht werven wordt naar een passend gezin gezocht, dat aansluit bij de achtergrond van het kind en de ouders. Bij voorkeur bevindt dit gezin zich zowel inhoudelijk als geografisch in de omgeving van een kind. Het gaat er dus om dat we op maat van precies dat ene kind actief het netwerk groter maken. We gaan op zoek naar potentiële pleegouders die zich aangesproken voelen door het profiel van juist dit betreffende kind en zijn of haar ouders. We merken dat er veel vraag is naar gezinnen waar kinderen een deel van de week, bijvoorbeeld een weekend kunnen verblijven en daardoor bij hun ouders kunnen blijven wonen.”

Op zoek binnen scholen en verenigingen

Zo wordt er voorbeeld actief op zoek gegaan binnen een school, kerk, club of sportvereniging waar een kind lid is. “Wanneer we een pleeggezin zoeken voor een jongen die dol is op voetballen, gaan we proactief en persoonlijk in gesprek met mensen van de plaatselijke verenigingen. Dit voelt voor de mensen die we benaderen anders; wanneer iemand een beeld heeft bij een kind, verlaagt dat de drempel om pleegouder te worden. We doen alles wat nodig is om voor een kind een thuis te vinden en stoppen pas wanneer we deze fijne, passende plek hebben gevonden. Deze aanvullende manier van werven is de afgelopen 2 jaren erg effectief gebleken.

Hoe kunnen jullie ons helpen?

Onder de namen Trias Jeugdhulp en Pactum Pleegzorg Dichtbij zijn we op social media te vinden. Hier zullen we regelmatig oproepjes plaatsen. We willen jullie vragen ons te volgen en onze oproepjes te delen zodat voor ieder kind een passend pleeggezin gevonden wordt.